View My Stats

Tuesday, 23 April 2013

Kembara Alam AADK


Untuk berkongsi pengalaman dan aktiviti Unit Kembara Alam, Kelab Kebajikan dan Sukan, Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK)

Dan Kami jadikan di bumi gunung-ganang yang menetapnya, supaya bumi itu tidak menggegar mereka; dan Kami jadikan di celah-celahnya jalan-jalan laluan, supaya mereka mendapat petunjuk.(Surah Al-Anbiyaa':31)

No comments:

Post a Comment