View My Stats

Friday, 17 May 2013

Gambar Permandangan Cantik

"Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi, yang menciptakan (semua alam) lalu menyempurnakan kejadiannya." (Al-A'laa: 1-2).  

Maha besar kuasa mu Ya Allah menciptakan keindahan alam ini...

No comments:

Post a Comment